Małoklasowa Szkoła Podstawowa w Oldrzychowicach

umieszczona została przed stu laty w uroczym, spokojnym miejscu, otoczonym lasem, polami i łąkami, niedaleko rzeczki Tyrki, z widokiem na Jaworowy. Dziś jest łatwo dostępna autobusami z Trzyńca i okolicy. W budynku znajdują się dwie duże, dobrze wyposażone klasy lekcyjne, klasopracownia komputerowa, sala gimnastyczna i pomieszczenie dla świetlicy szkolnej. W budynku szkolnym lokuje również przedszkole. Szkoła posiada własną kuchnię i stołówkę, duży ogród i boisko.

Nauczanie odbywa się w klasach łączonych, tzn. że w jednej klasie uczą się równolegle dzieci różnych roczników od 1 do 5. Szkoła pracuje wg szkolnego programu nauczania " Chodź, pokażę ci świat" i programu " Szkoła podstawowa dla szkół z polskim językiem nauczania". Oprócz obowiązkowego pakietu zajęć zawierającego między innymi język polski, czeski, angielski, matematykę, naukę o środowisku, kraju, przyrodzie i inne są oferowane kółka zainteresowań i nauka religii ewangelickiej. 

Szkoła oldrzychowicka od roku 2003 jest częścią administracyjną Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Trzyńcu.