Sprawozdanie za rok szk. 2007/08

  

Výroční zpráva

o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

 

elokované pracoviště Základní škola s pol. jaz. vyuč., Oldřichovice 210

Počet žáků: 20

Počet ročníků: 5

Počet tříd: 2 + školní družina

Počet pedagog. pracovníků : 4

Počet provozních zaměstnanců: školnice + kuchařka

 

Učební osnovy: ŠVP Chodź, pokażę ci świat, realizováno v 1. roč., v dalších 16 847/96-2, Základní škola pro školy s polským jaz. vyučovacím

 

Stravování zajištěno ve školní jídelně, pitný režim zajištěn školnicí, programu Školní mléko se zúčastňuje 19, od pololetí18 žáků, program Zdravé zuby realizován v hodinách prvouky a přírodovědy.

 

DVPP: /vzdělávání učitelů/

Školení BOZP, Metoda dobrego startu wg Marty Bogdanowicz, Writing words with children, Las liściasty w wiosennym aspekcie, Improwizacje recytatorsko – teatralne, Lekcja otwarta w szkole małoklasowej w Milikowie, Kształtowanie aktywnej postawy uczniów w procesie zdobywania umiejętności ortograficznych, Radzenie sobie z "trudnym rodzicem" w pracy nauczyciela, Kurs komputerowy, Wiosna się budzi, Biżuteria ozdobna, Zebranie metodyczne świetlic szkolnych, ABC pracy z tablicą interaktywną w szkole.

            

Specifické poruchy učení – 0 žáků

Plavání: od 25.4. 2008 do 19.6.2008, zúčastnilo se 18 žáků

Zájmové kroužky: od 1.10.2008 -    taneční – 11 žáků, vede J. Marková

Charita: peněžní sbírka formou prodeje "Placek" na Centrum přípravy koní CPK – Chrpa, vybráno 500,- Kč, odesláno 2.5.

 

Kulturní akce:

Teatr Lalek Bajka: Przygody lisa Wiatalisa i pchły Szachrajki / 30.10./, Krzesiwo / 6.3./, Pluskacz i Mąciwoda / 26.5./

Mezinárodní svatojánský festival v Bystřici / 20.6./

 

Vystoupení žáků na školních a mimoškolních akcích:

Vánoční besídka Klubu Kobiet PZKO Oldřichovice / 8 žáků/

Vánoční koncetr v Tisii / 11 žáků/

Výroční schůze PZKO Oldřichovice / 5 žáků/

Święto Poezji / 20 žáků/

Setkání s folklorním souborem Oldřichovice / 11 žáků/

Akademie na Den matek / 20 žáků/

Festyn szkolny / 20 žáků/

Mezinárodní svatojánský festival v Bystřici / 11 žáků/

 

Soutěžě:  

recitační:   - 3 žáci / pořadatel: ZŠ s pol. jaz. vyuč. v Hnojníku/            

čtenářská: " 13 skrytka" / pořadatel: Regionální knihovna v Karviné/              

sportovní:   Zjazd Gwiaździsty / 6 žáků//

                   ILA - 5 žáků

matematické: olimpiáda 5. tříd / 1 žák/

                      PIKOMAT   / 1 žák/                               

                      KANGUR / 4 žáci/

anlický jazyk – 2 žáci

výtvarná –2 žáci / pořadatel Třinecké muzeum/

                 8 žáků / pořadatel Jutrzenka/

Výsledky našich žáků v soutěžích jsou dobré, zpravidla jejich umístění bývá v první třetině všech zúčastněných, avšak ve výtvarné soutěži jedna žákyně zvítězila, v té další oba účastníci získali vyznamenání.

 

Besídky:                     

-          autorské setkání se spisovatelkou B. Gawryluk /7.11., PZŠ Třinec/

-          " Folklor świata" – A. Sielicki / 6.2., PZKO Dolní Lištná/

-          Zajęcia redakcyjne z Jutrzenką / 21.11.škola/

-          Velikonoční tradice a zvyky / 7.3., DDM Třinec/

 

Školní projekty:         

-          Hallowen

-          Podzim / święto pieczonego ziemniaka/

-          Vánoce / příprava na Vánoce, vánoční besídky/

-          Karneval / výroba ozdob, masek, karneval/

               

Školní výlet a exurse:

-          Výstava chovných zvířat, Třinec / 14.9./

-          Návštěva městské knihovny v Třinci / 24.10./

-          turistika – Girová / 11.6./

-          Archeopark Chotěbuz / 18.6./

-          Czeski Cieszyn/Cieszyn Polsko /25.6./

 

Spolupráce s rodiči:   

-          třídní schůzky 27.11., 24.4.

-          příprava na lyžařské závody Zjazd Gwiaździsty,

-          Mikuláš s dárky ve škole,

-          školní ples

-          brigáda rodičů

-          festyn szkolny

-          sportovní odpoledne pro děti a rodiče

 

Mimořádné události:

-          v tělocvičně byly nainstalovány žebřiny, v prostorách chodeb a šatny byla položena nová krytina

-          škola dostala darem od Konzulátu Polské republiky v Ostravě interaktivní tabuli, do tělocvičny sestavu pro šplh,

-          výluka internetu / cca 1 měsíc/

-          ředitelské volno z důvodu školení pedagog. pracovníků

                                                                       

Zápis do školy:  15. a 16.1., zapsáni 3 žáci

 

Podle plánu nebyla realizována tato akce: Den Země v Třinci / nebyli jsme informováni o konání/, z časových důvodů exkurse do pralesa Mionší.

 

vedoucí učitelka

Mgr. Janina Marková

 

 

Sprawozdanie za rok szk. 2007/08 do pobrania w formacie MS Word - Výroční zpráva 2007-8.doc (32 kB)

Sprawozdanie za rok szk. 2007/08 do pobrania w formacie PDF - Výroční zpráva 2007-8.pdf (35,2 kB)