Szkoła Oldrzychowice – Wieś

 opr. J.Markowa

        W roku 1872 oddano uroczyście budynek szkolny do użytku publicznego. W budynku tym była jedna sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela. Pierwszym kierownikiem szkoły był Bernard Mocek. Następcami byli – Adam Pustówka z Oldrzychowic, Jerzy Klimoszek z Bystrzycy, Jan Kłapsia z Ligotki, który był tu kierownikiem 36 lat.

        Do roku 1904 szkoła była jednoklasowa. "W małej izbie szkolnej wystarczającej na 50 uczniów siedziało jak śledzie w beczce napchanych czasem w zimie 160 dzieci.". Otwarto więc nowo wybudowany drugi budynek szkolny z drugą klasą. Za kierownictwa J. Kłapsi uczyli tu Wilhelm Wojnar i Franciszek Harmata.

        W roku 1919 zostaje mianowany kierownikiem szkoły Jan Kantor z Bystrzycy. Pomocniczymi nauczycielami byli Karol Sikora, Alojzy Zawadzki, Wilhelm Pustówka, A. Nohel.

        Wielką pomocą dla szkoły były w okresie międzywojennym, w czasach kryzysu ekonomicznego i ogromnego bezrobocia, Rodzina Opiekuńcza i Macierz Szkolna, które w niektórych gminach utrzymywały szkoły i wspomagały dzieci z najbiedniejszych rodzin. W czasie okupacji długoletni kierownik szkoły Jan Kantor i nauczyciel Wilhelm Pustówka byli więzieni w obozie koncentracyjnym. Nauczyciel W. Wojnar zginął w Gusen.

        Po II wojnie światowej był tu przez krótki okres czasu nauczycielem Gustaw Tacina i Stanisław Bury, w listopadzie 1945 przychodzi nauczyciel Edward Fikoczek, który później zostaje kierowikiem i pracuje w tej szkole do roku 1973, kiedy odchodzi na emeryturę. Szkoła stała się jednoklasową z 21 uczniami, a obowiązki dyrektora szkoły przejęła dotychczasowa nauczycielka Stanisława Rusnokowa.

        Od roku 1953 uczyli w tej szkole : Danuta Kubiczkowa, Gustaw Pyszko, Aniela Janitkowa, E. Jursowa, Helena Kaletowa, Marta Pohlowa, Helena Hojdyszowa, Stanisława Rusnokowa.

        Rok szkolny 1976/77 jest ostatnim w przeszło stuletniej historii polskiej szkoły we Wsi. Uczniowie przechodzą do szkoły w Równi, na miejscu pozostaje polskie i czeskie przedszkole. Od roku 1982 już tylko czeskie.