Kółko taneczne – dziecięcy zespół TYRKA

        Kółko taneczne rozpoczęło swoją działalność w roku 1998. Pierwotnie jego celem było przygotowywanie narybku do zespołu tanecznego „ Oldrzychowice” działającego przy MK PZKO Oldrzychowice pod kierownictwem p. Marka Grycza i opieką państwa Szlaurów, lecz składającego się z tancerzy w wieku powyżej 13 lat. Z czasem jednak okazało się, że warto przedstawić wyniki starań dzieci i tak powoli zespół zaczął brać udział w różnych imprezach folklorystycznych i przeglądach zespołów dziecięcych, np. w Jabłonkowie, w Trzyńcu, w Karwinie, w Tovačowie, w Zebrzydowicach itd. Ze swoimi występami gościł również na trzynieckich imprezach przygotowywanych przez urząd miejski i festynach okolicznych kół PZKO.

        Głównym tematem zajęć są zabawy dziecięce , które towarzyszyły kiedyś dzieciom podczas ich codziennej pracy w gospodarstwach domowych, głównie przy wypasaniu bydła i ptactwa domowego. Podczas zajęć dzieci rozwijają swoją wiedzę o życiu swoich przodków, poznają bogactwo kulturowe swojego regionu a równocześnie bawią się i zawiązują przyjaźnie na dalsze lata. Poznawanie piosenek ludowych i prostych tańców śląskich jest oczywiste. Po wyjeździe na polonijne warsztaty taneczne w roku 2003, odbywające się nad Balatonem, w repertuarze znalazły się również inne tańce narodowe, takie jak np. krakowiak czy czardasz.

        Skład kółka – dziecięcego zespołu TYRKA - zmienia się w każdym roku:    przychodzą najmłodsi, a najstarsi przechodzą do zespołu Oldrzychowice. W tym roku na tańce uczęszcza 14 tancerzy. Z zespołem współpracuje przez cały czas trzyosobowa kapela góralska.