Dyrektorzy i nauczyciele

 

Kierownicy i dyrektorzy szkoły w Oldrzychowicach – Równi  

 • Jan Szczepański                      1908 – 1937
 • Paweł Pustówka                      1937 – 1950
 • Jan Macura                              1950 – 1953
 • Rudolf Harok                          1953 – 1971
 • Ryszard Szarowski                  1971 – 1980
 • Rudolf Harok                          1980 – 1982
 • Stanisława Rusnokowa           1982 – 1983
 • Władysław Wałach                 1983 – 2002
 • mgr Tadeusz Szkucik              od 1.1.2003 szkoła staje się częścią składową szkoły trzynieckiej

 

Nauczyciele – opiekunowie klas - w porządku chronologicznym: 

 • Andrzej Urbaniec, Adolf Zawada, Jan Gabryś, Zuzanna Cienciałówna, Jerzy Hadyna, Paweł Pustówka, Paweł Sikora z Łyżbic, Augustyn Nohel, Jan Macura, Franciszek Suchy, Stanisław Paszek, Pawełka Kantorówna, Władysław Matuszek, Danuta Macura – Kubiczek, Stanisława Rusnokowa, Bronisława Staszowska - Białoń, Ema Jurzyca, Daniela Żyła, Renata Koch – Czader, Janina Markowa, Olga Wacławczykowa, Danuta Ćmielowa, Władysława Welszar, Alicja Niemcowa, Barbara Huczała, Alina Rucka.

 

Dalsi nauczyciele: 

 • Irena Sabela, Leon Miczka, Lidia Turoń, Wanda Michalko, Olga Bocek, Helena Szotkowska, Lidia Kubińska, Helena Hojdysz, Beata Raszka, Aurelia Siwa, Maryla Drobisz, Olga Broda – Mrózek, Anna Vojnik

   

Wychowawczynie świetlicy szkolnej od roku 1977 

 • Bronisława Białoń, Daniela Żyłowa, Ema Jurzyca, Anna Zwyrtkowa, Danuta Ćmielowa, Stanisława Niesłannik, Renata Kantor, Olga Bocek, Anna Vojnik

 

Prezesi SRPSz, od roku 1991 Macierz Szkolna 

 • Jan Jadamus                    1950 – 1959
 • Karol Rusnok                    1959 – 196?
 • Kazimierz Stec                1972 – 1987
 • Tadeusz Zdejszy             1987 – 1991
 • ing. Bronisław Haltof        1991 – 1999
 • ing. Wiesław Kaleta          1999 - 2004
 • ing. Roman Rusz               2004 – dotychczas

 

Tercjanki: 

 • Helena Kowalczykowa / 1962-1990/
 • Zofia Bobkowa / 1990 – 1991/
 • Maria Pawlakowa / 1991 – 2003/
 • Renata Siedlokowa / 2003 – dotychczas/
 • zastępowały : Helena Pustówkowa, Maria Turoniowa

  

Religii ewang. uczyli:

 • ks. Karol Trombik
 • ks. Kons. Mgr. Karol Santarius
 • ks. Sen. Ing. Bohdan Taska