Sprawozdanie za rok. szk. 2010/2011

Základní škola a mateřská škola a polským jazykem vyučovacím,

Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace,

                   odloučené pracoviště: Základní škola s polským jazykem vyučovacím, Oldřichovice 210, Třinec

 

 

Výroční zpráva

o činnosti základní školy ve školním roce 2010 - 2011

 

 

Sprawozdanie roczne

z działalności szkoły w roku szkolnym 2010 – 2011

 

Charakteristika školy

 

Název školy, sídlo, odloučené pracoviště

 

Základní škola a mateřská škola a polským jazykem vyučovacím,

Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace,

odloučené pracoviště: Základní škola s polským jazykem vyučovacím,

Oldřichovice 210, Třinec

 

Ředitelství školy se nachází v Třinci, ul. Nádražní 10. Zřizovatelem školy je město Třinec od 1. 1. 2003. Ředitelem školy je Mgr. Tadeusz Szkucik, který byl jmenován Radou města Třince dne 1. 1. 2003. Zástupcem ředitele je Mgr. Halina Motyková.

 

Kontaktní čísla odloučeného pracoviště

 

Sborovna               558 341 118

e-mail: pzsoldrichovice@volny.cz

Při Základní škole s pol. jaz. vyuč., Oldřichovice 210, Třinec pracuje sdružení rodičů – Macierz Szkolna.

 

Základní údaje o škole za školní rok 2010/2011

 

Počet žáků: 19

Počet ročníků: 5

Počet tříd: 2

Počet žáků ve školní družině: 18

Počet pedagog. pracovníků: 4

Počet provozních zaměstnanců: 2

 

Vzdělávací programy školy

 

Vzdělávací program MŠMT:

Základní škola – pro školy s polským jazykem vyučovacím,Č. j. 16847/96 – 2 pro ročník 5.

Školní vzdělávací program „Pojď, ukážu ti svět – Chodź, pokażę ci świat“, realizováno v 1., 2., 3.a 4. roč.

 

Nepovinné předměty

 náboženství  / 14 žáků/

 

Zájmový kroužek

 

dramatický / 19 žáků/

taneční / 15 žáků/

hra na flétnu / 8 žáků/

počitačový pro 5.roč.

 

Stravování

 

 zajištěno ve školní jídelně

 program  „Ovoce do škol“ – všichni žáci

 program  „ Školní mléko“  - 12 žáků

 pitný režim zajištěn školnicí

 

DVPP: /vzdělávání učitelů/

 

Czytamy z nieczytającymi, Metodyka nauki języka angielskiego, Kreatywne lekcje wychowania muzycznego,Świąteczne czarowanie, Kolorowe kartki, O sztuce recytatorskiej, Wielkanocne wydmuszkowanie, Szkoła i dziecko z zaburzeniem zachowania, Kolorowe ścieżki Euroregionu.

 

Výsledky chování a vzdělávání

 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2010/2011

ročník

počet žáků celkem

prospělo s vyznamenáním

prospělo

neprospělo

Hodnoceno slovně

1.

3

 

3

0

0

2.

4

 

4

0

0

3.

3

 

3

0

0

4.

6

 

6

0

0

5.

3

1

2

0

0

Celkem

19

1

18

0

0

 

Hodnocení výsledků výchovného působení

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku

 

počet

% ze všech žáků školy

2 - uspokojivé

0

0

3 - neuspokojivé

0

0

 

Omluvené zameškané  a neomluvené zameškané hodiny za školní rok 2010/2011

 

počet

Zameškané hodiny omluvené

1. pololetí

480

pr./žák 25,26

Zameškané hodiny omluvené

2. pololetí

816

pr./žák 42,94

Zameškané hodiny omluvené

za školní rok

1296

pr./žák 68,21

Zameškané hodiny neomluvené 1. pololetí

 

0

Zameškané hodiny neomluvené 2. pololetí

 

0

Zameškané hodiny neomluvené za školní rok

 

0

 

Prospěch žáků  :

V roč. 1 – 5 žáci se samými jedničkami                   9

Prospělo s vyznamenáním / pouze roč. 5/                 1

Pochvaly udělené na vysvědčení –                          17

Důtka ředitele školy -                                                0

Individuální vzdělávací program                               0 žáků

 

Vystoupení žáků na školních a mimoškolních akcích

 

Školní divadelní představení : Zaczarowana zatoka / Rok Języka Polskiego/

Setkání s Mikulášem

Vánoční setkání seniorů PZKO Oldřichovice

Výroční schůze PZKO Oldřichovice

Święto Poezji  / rok Gustawa Morcinka /

Uczczenie pamięci ofiar faszyzmu

Festy szkolny

Festival PZKO / taneční kroužek/

Święto Gorolski w Jabłonkowie / taneční kroužek/

Muzeum TŽ a města Třince / taneční kroužek/

 

Soutěže

 

recitační: účast 3 žáci

 

sportovní: Beskydský azimut mládeže / 16 žáků,celkově 4. místo/

                 Přespolní běh  /9 žáků, celkově 2. místo/

                 Zjazd Gwiaździsty /3 žáci, 3.,8.,a 17. místo/

                 plavecké závody / 3 žáci/  

                 Igrzyska Lekkoatletyczne / 7 žáků/

 

matematická: Kangur / 3 žáci/

                      Kangurek / 2 žáci/               

                      Pitagoriáda / 2 žáci/

                      Genius Logikus / 1 žák/

 

čtenářská: účast 5 žáků

 

výtvarná: Betlém, jak ho vidím já / 1x vyznamenání/

                O nejkrásnější kraslici  / 1x vyznamenání/

 

Kulturní akce

 

Teatr Lalek Bajka

Divadelní představení polské scény v Českém Těšíně / Przygody Tomka Sawyera, Królewna Śnieżka/

návštěva film. představení klubu Bijásek

 

Besídky

 

autorské setkání se spisovatelkou A. Frączek

 

Školní projekty

 

Vánoce – příprava na Vánoce, vánoční besídky

karneval – výroba masek, ozdob

 

Školní výlet a exkurze

 

Těrlicko - Żwirkowisko

výstava chovných zvířat v Třinci

dopravní hřiště v Třinci – cyklisté a chodci

vánoční jarmark – ukázky lid. tvořivosti

velikonoční jarmark – ukázky lid. tvořivosti

Den Země

Muzeum TŽ – výstava Stromy – domy

sportovní stadion v Třinci

Muzeum drukarstwa w Cieszynie

Rytířská stezka na Čantoryji – turistický výlet s rodiči

 

Spolupráce s rodiči

 

třídní schůzky

příprava na lyžařské závody

Mikuláš

vánoční besídky

školní ples

maškarní ples pro děti

kulig

brigáda rodičů

školní radovánky

 

Mimořádné události:

 

během prázdnin byl položen nový PVC ve školní družině a vymalováno

během celého školníko roku se v budově konaly zkoušky souboru Oldrzychowice

ve druhém pololetí se žáci účastnili výuky plavání

 

Zápis do školy:

18. a 19. 1. 2011, zapsáno 6 žáků, z toho 1 odklad

 

Datum zpracování zprávy: 30. 8. 2011                                          vedoucí učitelka

                                                                                                         Mgr. Janina Marková