sprawozdanie 11/12

Základní škola a mateřská škola a polským jazykem vyučovacím,

Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace,

                   odloučené pracoviště: Základní škola s polským jazykem vyučovacím, Oldřichovice 210, Třine

Výroční zpráva

o činnosti základní školy ve školním roce 2011 - 2012

 

 

 

 

Sprawozdanie roczne

z działalności szkoły w roku szkolnym 2011 – 2012

 

 

Charakteristika školy

 

Název školy, sídlo, odloučené pracoviště

 

Základní škola a mateřská škola a polským jazykem vyučovacím,

Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace,

odloučené pracoviště: Základní škola s polským jazykem vyučovacím,

Oldřichovice 210, Třinec

 

Ředitelství školy se nachází v Třinci, ul. Nádražní 10. Zřizovatelem školy je město Třinec od 1. 1. 2003. Ředitelem školy je Mgr. Tadeusz Szkucik, který byl jmenován Radou města Třince dne 1. 1. 2003. Zástupcem ředitele je Mgr. Halina Motyková.

 

Kontaktní čísla odloučeného pracoviště

 

Sborovna               558 341 118

e-mail: pzsoldrichovice@volny.cz

Při Základní škole s pol. jaz. vyuč., Oldřichovice 210, Třinec pracuje sdružení rodičů – Macierz Szkolna.

 

Základní údaje o škole za školní rok 2011/2012

 

Počet žáků: 19

Počet ročníků: 5

Počet tříd: 2

Počet žáků ve školní družině: 19

Počet pedagog. pracovníků: 4

Počet provozních zaměstnanců: 2

 

Vzdělávací programy školy

 

Školní vzdělávací program „Pojď, ukážu ti svět – Chodź, pokażę ci świat“, realizováno v 1., 2., 3., 4. a 5.roč.

 

Nepovinné předměty

 

 náboženství  / 15 žáků/

 

Zájmový kroužek

 

taneční / 12 žáků/

sportovní / 13 žáků/

 

Stravování

 

 zajištěno ve školní jídelně

 program  „Ovoce do škol“ – všichni žáci

 program  „ Školní mléko“  - 12 žáků

 pitný režim zajištěn školnicí

 

DVPP: /vzdělávání učitelů/

 

Szkoła i dziecko z zaburzeniem zachowania, Świat pieniędzy w praktyce, Tablica interaktywna w matematyce, Tańczymy i gramy, Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego.

 
Výsledky chování a vzdělávání

 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2011/2012

ročník

počet žáků celkem

prospělo s vyznamenáním

prospělo

neprospělo

Hodnoceno slovně

1.

3

 

3

0

0

2.

3

 

3

0

0

3.

4

 

4

0

0

4.

3

 

3

0

0

5.

6

5

1

0

0

Celkem

19

5

14

0

0

 

Hodnocení výsledků výchovného působení

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku:

 

 

počet

% ze všech žáků školy

2 - uspokojivé

0

0

3 - neuspokojivé

0

0

 

Omluvené zameškané  a neomluvené zameškané hodiny za školní rok 2011/2012

 

počet

Zameškané hodiny omluvené

1. pololetí

776

pr./žák 40,84

Zameškané hodiny omluvené

2. pololetí

682

pr./žák 35,89

Zameškané hodiny omluvené

za školní rok

1458

pr./žák 76,73

Zameškané hodiny neomluvené 1. pololetí

 

0

Zameškané hodiny neomluvené 2. pololetí

 

0

Zameškané hodiny neomluvené za školní rok

 

0

 

Prospěch žáků  :

V roč. 1 – 5 žáci se samými jedničkami                   8

Prospělo s vyznamenáním / pouze roč. 5/                 5

Pochvaly udělené na vysvědčení –                          15

Důtka ředitele školy -                                                0

Individuální vzdělávací program                               0 žáků

 

Vystoupení žáků na školních a mimoškolních akcích

 

Setkání s Mikulášem

Spotkanie z folklorem / taneční kroužek/

Vánoční setkání seniorů PZKO Oldřichovice

Święto poezji

Uczczenie pamięci ofiar faszyzmu

Festyn szkolny

 

Soutěže

 

recitační: účast 1 žákyně

 

sportovní:

                 -Beskydský azimut mládeže / 19 žáků,celkově 6. místo,

                 individ. výsledky: 1. a 5.    místo/

                 -Přespolní běh  /19 žáků, celkově 4.místo, indiv. výsledky: 4.,6.,8. a 9. místo/

                 -Zjazd Gwiaździsty /7 žáků, individ. výsledky:6. a 7. místo/

                 -plavecké závody / 2 žáci indiv.výsl.: 4. místo/  

                 -Igrzyska Lekkoatletyczne / 5 žáků, celkově 4. místo,

                 indiv. výsledky 1.,2.,5.,9. a 10. místo/

 

matematická: Kangur / 4 žáci, oceněn – 1 /

                      Kangurek / 2 žáci, ocenění – 2 /               

                      Pikomat / 3 žáci, indiv.výsledky: 9. a 10. místo/

                      Matemat. olympiáda pro 5.tř. / 1 žákyně, 7. místo/

 

čtenářská: účast 8 žáků

 

výtvarná: Betlém, jak ho vidím já / 1x vyznamenání/

                O nejkrásnější kraslici  / 1x vyznamenání/

FOX / anglický jazyk/: 3 žáci

 

Kulturní akce

 

Teatr Lalek Bajka / Śląskie powiarki z pokładu Idy, Opowieści z Narnii, Pipi Pończoszanka/

návštěva film. představení klubu Bijásek

Výchovný koncert v ZUŠ v Třinci

 

Besídky

 

G. Staniaławiak: Kramik z wierszami

Cyrk w szkole

autorské setkání se spisovatelkou B. Gawryluk

 

Školní projekty

 

Vánoce – příprava na Vánoce, vánoční besídky

karneval – výroba masek, ozdob

 

Školní výlet a exkurze
 

výstava chovných zvířat v Třinci

vánoční jarmark – ukázky lid. tvořivosti

velikonoční jarmark – ukázky lid. tvořivosti

Den Země

Muzeum TŽ – výstava Z pohádky do pohádky

sportovní stadion v Třinci

výlet do ZOO Ostrava

 

Spolupráce s rodiči

 

třídní schůzky

příprava na lyžařské závody

Mikuláš

vánoční besídky

školní ples

maškarní ples pro děti

kulig

brigáda rodičů

školní radovánky

 

Mimořádné události:

 

-v důsledku nepříznivých klimatických podmínek / 20 stupňový mráz / došlo v únoru k havárií: zamrzlé vodovodní potrubí – výměna baterií, ohřívání zapnuto na non sto režim,

-během prázdnin běžná údržba,

-během celého školníko roku se v budově konaly zkoušky souboru Oldrzychowice

-ve druhém pololetí se žáci účastnili výuky plavání

 

Zápis do školy:

18. a 19. 1. 2012, zapsáno 4 žáci

 

 

Datum zpracování zprávy: 30. 8. 2012                                          vedoucí učitelka

                                                                                                         Mgr. Janina Marková