Sprawozdanie za rok szk. 2008/09

 

 Výroční zpráva

o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

 

elokované pracoviště Základní škola s pol. jaz. vyuč., Oldřichovice 210

Počet žáků: 20

Počet ročníků: 5

Počet tříd: 2 + školní družina

Počet pedagog. pracovníků : 4

Počet provozních zaměstnanců: školnice + kuchařka

 

Učební osnovy: ŠVP Chodź, pokażę ci świat, realizováno v 1.a 2. roč., v dalších 16 847/96-2, Základní škola pro školy s polským jaz. vyučovacím

 

Stravování zajištěno ve školní jídelně, pitný režim zajištěn školnicí, programu Školní mléko se zúčastňuje 20, program Zdravé zuby realizován v hodinách prvouky a přírodovědy.

 

DVPP: /vzdělávání učitelů/

Jak pomyślnie pisać projekt, Karaoke na ludowo, Lekcja pokazowa w szkole małoklasowej w Skalicy, Genetyczna metoda czytania, Pieczenie pierniczków, Drucikowanie, Jak zwiększyć motywację do nauki, Gazetowe wariacje, Jak funkcjonuje ciało i dlaczego warto go ćwiczyć, Metodyka nauki języka angielskiego, Współpraca nauczyciela z logopedą, Matematyka łatwa dla każdego, FIMO – czarodziejska plastelina, Matematyka lubiana i atrakcyjna, Lekcja pokazowa matematyki, Znaczenie zajęć terenowych, Stres – jak go pokonać, Budowanie współpracy z rodzicami.             

Metodické setkání vychovatelek ŠD – 22.10.08

Specifické poruchy učení – 0 žáků

Plavání: od 03.02.09 do 09.06.09, zúčastnilo se 18 žáků

Nepovinný předmět: náboženství – 18 žáků, vyučuje B. Taska

Zájmové kroužky: od 1.10.2008 -    taneční – 13 žáků, vede J. Marková

                                od 1.3.09 – počítačový – 4 žáci, vede O. Mrózek

Charita: peněžní sbírka formou prodeje pohlednic a záložek na Centrum přípravy koní CPK – Chrpa, vybráno 500,- Kč, odesláno 15.06.09.

Vystoupení žáků na školních a mimoškolních akcích:

Vánoční besídka Klubu Kobiet PZKO Oldřichovice / 6 žáků/

Výroční schůze PZKO Oldřichovice / 5 žáků/

Vystoupení na MDŽ v PZKO Oldřichovice /3 žáci/

Święto Poezji - Topienie Marzanny / 20 žáků/

Akademie na Den matek a otců / 20 žáků/

Festyn Szkolny / 20 žáků/

Soutěžě:  

recitační:   - 1 žákyně / pořadatel: ZŠ s pol. jaz. vyuč. v Hnojníku/            

čtenářská:  - 6 žáků / pořadatel: Regionální knihovna v Karviné/              

sportovní: - Zjazd Gwiaździsty / 5 žáků/ - umístění žáků: - nejlepší umístění na 1., 7. a 12.

                     škola celkově na 13. místě        

- Igrzyska Lekkoatletyczne /7 žáků / - umístění žáků: - jedno 1.místo a tři 3. místa,

   dále 10., 11., dva 12. a 14. místo

   škola celkově na 1.místě

               

matematické: PIKOMAT   / 2 žáci/ , jedna žákyně ve finále                              

                      KANGUR / 5 žáků/

anlický jazyk: FOX / 2 žákyně/

vědomostní / internetová/ : Soví Qíz 2009 /1 žák/, 13. místo

Výsledky našich žáků v soutěžích jsou dobré, zpravidla jejich umístění bývá v první třetině všech zúčastněných.

Kulturní akce:

Teatr Lalek Bajka: Cudowna lampa / 13.11./, Botafogo / 12.03./, Złotogłowiec / 08.06./

návštěva film. představení Madagaskar / 18.12./

účast ŠD ve filmových představeních Klubu Bijásek

Besídky:      -     autorské setkání se spisovatelkou K. Jerzykowskou / 6.11./ 

-         autorské setkání se spisovatelkou W. Chotomskou / 9.6./   

-         Velikonoční tradice a zvyky / 3.4./, DDM Třinec

-         Ptáci - dravci / 25.6./

 

Školní projekty:          -    Hallowen

-         Podzim / święto pieczonego ziemniaka/

-         Vánoce / příprava na Vánoce, vánoční besídky/

-         Karneval / výroba ozdob, masek, karneval/

-         Zima / příroda, sporty/- 20.2.

-         školní letní sportovní olympiáda / 30.4./

               

Školní výlet a exurse: -    výstava chovných zvířat, Třinec / 12.9./

-         dopravní hřiště – cyklisté / 26.9./

-         vánoční jarmark – ukázky lid. tvořivosti / 19.12./

-         kladení květin u pomníku 2. světové války / 6.5./

-         Moravský kras – šk. výlet s rodiči   / 3.6./

-         Karviná – město na řece Olši / 17.6./

 

Spolupráce s rodiči:    -    třídní schůzky 16.9.,18.11., 20.4.,

-         příprava na lyžařské závody Zjazd Gwiaździsty,

-         Mikuláš s dárky ve škole,

-         školní ples

-         kulig

-         brigáda rodičů

-         festyn szkolny

-         sportovní odpoledne pro děti a rodiče

 

Mimořádné události: -    studentka OU ped. fakulty vykonávala pedagogickou praxi v době

                                           od 13.2. do 7.5.                                                                

-         ředitelské volno z provozních důvodu / 16.4., 29.6.,30.6./

-         během celého šk. roku se konaly v budově školy zkoušky folklorního souboru Oldrzychowice a Młode Oldrzychowice

-         proběhlo dokončení výměny všech AKU kamen

                                                                      

Zápis do školy:  20. a 21.1., zapsáno 5 žáků, z toho 1 odklad

 

 

vedoucí učitelka

Mgr. Janina Marková

Sprawozdanie za rok szk. 2008/09 do pobrania w formacie MS Word -

Sprawozdanie za rok szk. 2008/09 do pobrania w formacie PDF -