Sprawozdanie 09/10

 

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

elokované pracoviště Základní škola s pol. jaz. vyuč., Oldřichovice 210

 

Počet žáků: 20

Počet ročníků: 5

Počet tříd: 2 + školní družina

Počet pedagog. pracovníků : 4

Počet provozních zaměstnanců: školnice + kuchařka

 

Učební osnovy:     ŠVP Chodź, pokażę ci świat, realizováno v 1.a 2. a 3.roč.,celkem 14 žáků,

 ve 4. a 5. roč. učební program č.j.16 847/96-2, Základní škola pro školy s polským jaz. vyučovacím

 

Stravování zajištěno ve školní jídelně, pitný režim zajištěn školnicí, programu Školní mléko se zúčastňuje 16žáků, program Zdravé zuby realizován v hodinách prvouky a přírodovědy, od 16.3.2010 je škola přihlášena do programu Ovoce do škol.

 

DVPP: /vzdělávání učitelů/

Wariacje wielkanocne z materiału przyrodniczego, Festivals and Celebrations / język angielski dla klasy1-5 SP/ , Minimum prawnicze dla nauczyciela, Regulamin organizacyjny szkoły, konferencja inauguracyjna Roku Języka Polskiego na Zaolziu, Tvorba ŠVP ve školní družině, školení BOZP

Metodické setkání vychovatelek ŠD – 21.4.2010

Specifické poruchy učení – 0 žáků

Plavání: od 12.2.2010 do 22.6.2010, zúčastnilo se 20 žáků

Nepovinný předmět: náboženství – 16 žáků,

Zájmové kroužky: od 1.10.2009 -    taneční – 10 žáků,

                                od 1.10.2009 -    počítačový – 4 žáci,

                                od 1.10.2009 -    hra na flétnu – 12 žáků

Charita: peněžní sbírky: Centrum přípravy koní CPK – Chrpa, vybráno 500,- Kč, Obětem zemětřesení na Haiti – 2620,-Kč, Život dětem – 1575.- Kč.

 

Vystoupení žáků na školních a mimoškolních akcích:

 

Výroční schůze PZKO Oldřichovice / 5 žáků/

Święto Poezji / 20 žáků/

Akademie na Den matek a otců / 20 žáků/

Festyn Szkolny / 20 žáků/

Výroční koncert souboru Oldřichovice a jeho repríza / 10 žáků/

Vystoupení v Muzeum TŽ na zahájení výstavy Pásli ovce valaši / 10 žáků/

Vystoupení na Gorolském svátku v Jablunkově / 10 žáků/

 

Soutěžě:

 

BAM / Beskydský azimut mládeže / 19 žáků, škola se umístila celkově na 2. místě/ 

recitační:   - 3 žáci / pořadatel: ZŠ s pol. jaz. vyuč. v Hnojníku/            

čtenářská:  -10 žáků / pořadatel: Regionální knihovna v Karviné/              

sportovní: - Zjazd Gwiaździsty / 6 žáků/ - umístění žáků: - nejlepší umístění na 5., 6. a

                     8 místě, škola celkově na 12. místě       

- Igrzyska Lekkoatletyczne /8 žáků / - umístění žáků: - jedno 2.místo, 5. a 8. místo, celkově škola na 7. místě

matematické: PIKOMAT   / 2 žákyně/

                      KANGUR, / 6 žáků/

                      Matematická olympiáda 5. tříd / 1 žákyně/

                      plavecká soutěž / 3 žáci/

výtvarná: Betlém / 1 žákyně získala ocenění/ - organizátor Muzeum TŽ

                  Velikonoční jarmark   / 1 žákyně získala ocenění/ - organizátor DDM

Výsledky našich žáků v soutěžích jsou dobré, zpravidla jejich umístění bývá v první třetině všech zúčastněných.

 

Kulturní akce:

- Teatr Lalek Bajka: O Janku Wędrowniczku. Na Jagody, O makowej wojnie, wilku i koźlętach, Świetliki.

- Teatr Własny / 2 představení/

- účast ŠD ve filmových představeních Klubu Bijásek

 

Školní projekty:         

-        Podzim / święto pieczonego ziemniaka/

-         Vánoce / příprava na Vánoce, vánoční besídky/

-         Karneval / výroba ozdob, masek, karneval/

-         Zima / příroda, sporty/

-         školní letní sportovní olympiáda      

      

Školní výlet a exurse:

-        výstava chovných zvířat, Třinec

-        dopravní hřiště – cyklisté

-         vánoční jarmark – ukázky lid. tvořivosti

-         kladení květin u pomníku 2. světové války

-         Ekofilm v Třinci / žáci 3., 4. a 5. třídy/

-         hodina ekologie v přírodě

-         sportovní stadion v Třinci

-         Karviná – Na návštěvě u hraběte na zámku

-         turistický výlet Javorový – Tyra

 

Spolupráce s rodiči:   

-        třídní schůzky 24.9.,10.12., 14.4.,

-         příprava na lyžařské závody Zjazd Gwiaździsty,

-         Mikuláš s dárky ve škole,

-         školní ples

-         kulig

-         brigáda rodičů

-         festyn szkolny

-         sportovní odpoledne pro děti a rodiče

 

Mimořádné události:

-        během prázdnin byl vymalován vestibul, sociální zařízení a chodba vedoucí k jídelně 

-        porucha na počítačích v počítačové učebně                                                                                                         

-         během celého šk. roku se konaly v budově školy zkoušky folklorního souboru Oldrzychowice a Młode Oldrzychowice

-         třídy byly vybaveny novými tabulemi  

                                                            

Zápis do školy:  zapsáni 2 žáci

 

 

vedoucí učitelka

Mgr. Janina Marková