Stołówka szkolna

 

Regulamin jadalni w Oldrzychowicach

 

Odgłoszenie dziecka z posiłków powinno nastąpić w poprzedni dzień do godziny 12.00 osobiście, pisemnie lub telefonicznie u pani kucharki ( 737 701 149), wyjątkowo w dany dzień do godziny 7.00.

W razie niedotrzymania danych warunków posiłek będzie zaliczony w pełnej cenie 49,- Kč. Nieodgłoszony obiad można podjąć w kuchni tylko w pierwszym dniu nieobecności ucznia.

Płacenie obiadów przebiega formą inkasa w dniu od 17 do 21  poprzedniego miesiąca, trzeba w tych dniach dopilnować, aby była do dyspozycji kwota 600,- Kč na dziecko. Jeśli nie dojdzie do wpłacenia danej sumy, rodzic sam musi zrealizować wpłatę przekazem bankowym pod nr 1687344399/0800 i niezwłocznie poinformować o tym kierowniczkę kuchni.

 

Kontakt:  

nr tel. przedszkola        558 348 119

nr tel. SP                     558 348 118

p. kucharka                 737 701 149

kierowniczka kuchni      558 330 242, 721 176 734

 

Koszta:

SP    1. - 4.klasa   - 19,- Kč

        5. klasa        - 22,- Kč

 

Zasady odbierania obiadów

Zgodnie z prawem nr 561/2004 Dziennika Ustaw oraz ogłoszeniem nr 107/2005 Dziennika Ustaw

Dziecko (stołownik) ma prawo odebrać wyżywienie za zapłatą w wysokości ustalonego normatywu finansowego artykułów spożywczych w czasie pobytu w szkole, ewentualnie pierwszego dnia nieplanowanej absencji.

Dalsze dni nieobecności miałby stołownik (zastępca prawny) wyżywienie odgłosić zgodnie z ustalonymi warunkami, a stołówka nie miałaby jedzenie wydać. Na resztę dni na stołowanie się nie ma prawa i nie może jedzenia odebrać ze stołówki szkolnej. Dopóki stołownik (zastępca prawny) odbioru wyżywienia w w odpowiednim czasie nie odgłosi, a stołówka w tym czasie jedzenie dla stołownika przygotowuje, miałby stołownik (zastępca prawny) pokryć koszty w wysokości nie tylko normatywu finansowego artykułów spożywczych, ale w całkowitej wysokości, tzn. łącznie z pokryciem kosztów własnych, opłacanych. Tzn. w wysokości 49,- Kč - obcy stołownik.